Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепiлдiк беруге, Қазақстан Республикасы Президентiнiң өзiме жүктелген мәртебелi мiндетiн адал атқаруға салтанатты түрде ант етемiн.

Комитет по общественным наградам и званиям

Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының қоғамдық наградалар мен атақтар  комитеті 

Жобаның мақсаты

қоғамның, бизнес пен биліктің арасындағы тірлікке қол жеткізуде қолдау көрсету;

елдің дамуына елеулі ықпал ететін тұлғаларға назар аударту;

қоғамдық келісімнің атмосферасын қалыптастыру және Қазақстанның игілігіне бағытталған қызметті көтермелеу;

Қазақстан Республикасының ғылыми, экономикалық, мәдени жетістіктерінің жалпы дүниежүзілік даму процессіне интеграциялануына қолдау жасау.

Жобаның міндеттері

Қазақстанның қоғамдық, экономикалық, ғылыми және мәдени мүдделеріне қызмет ету ісінде  жылдың ішінде өздерін анағұрлым жарқын жағынан көрсете білген тұлғаларды анықтау;

қазақстандық және шетелдік БАҚ арқылы сол тұлғаларға жағымды қоғамдық назар аударту;

орден иегерлерінің қызметтерін, өздерін тұлға ретінде дамыта түсуін және қоғамдық табысқа жетуін одан әрі белсендіретуге қолдау жасау;

Қазақстан Республикасының ілгерілеуіндегі негізгі бағыттарда инновациялық тенденциялардың қалыптасуына және дамуына қолдау жасау.

press to zoom

Цель проекта

содействие достижению единства между обществом, бизнесом и властью;

привлечение внимания к фигурам, оказывающим заметное влияние на развитие страны;

создание атмосферы общественного согласия и поощрение деятельности, направленной во благо Казахстана;

содействие интеграции научных, экономических, культурных достижений Республики Казахстан в общемировой процесс развития.

Задачи проекта

определение фигур, наиболее ярко проявивших себя в течение  года в деле служения общественным, экономическим, научным и культурным интересам Казахстана;

привлечение позитивного общественного внимания к этим фигурам посредством казахских и зарубежных СМИ;

содействие дальнейшей активизации деятельности кавалеров ордена, развитию их личного и общественного успеха;

содействие становлению и развитию инновационных тенденций в основных направлениях прогресса Республики Казахстан.

press to zoom