Церемония награждения орденом

"Почетный гражданин Казахстана - 2019 года" 

состоится, в рамках международной программы "Почетный гражданин своей страны" 

8 июня 2019г.в городе Москва.

На международной церемонии награждения общественными наградами своих стран будут награждены граждане государств

граничащих с Российской Федерацией.

Южная Осетия, Республика Беларусь, Республика Абхазия, Украина, Польша, Финляндия, Эстония, Норвегия, Латвия, Литва, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Соединенные Штаты Америки, Япония, Монголия, Китайская Народная Республика, КНДР.

Международный формат проведения мероприятия будет способствовать созданию прямых экономических связей между странами соседями.

Почетный Гражданин Республики Казахстана86_edited
Почетный Гражданин Республики Казахстана86
2017-01-30_14-53-03
Почетный Гражданин Казахстана89
Почетный Гражданин Республики Казахстана77
Почетный Гражданин Казахстана94
Почетный Гражданин Республики Казахстана70
Почетный Гражданин Казахстана174
Почетный Гражданин Казахстана192
Почетный Гражданин Республики Казахстана53
Почетный Гражданин Казахстана248
Почетный Гражданин Республики Казахстана56
Почетный Гражданин Республики Казахстана56_edited
Почетный Гражданин Республики Казахстана53_edited
2017-01-30_13-50-38
Почетный Гражданин Казахстана213
Почетный Гражданин Казахстана11
Почетный Гражданин Республики Казахстана16
Почетный Гражданин Республики Казахстана11
Почетный Гражданин Республики Казахстана9
Почетный Гражданин Казахстана175
Почетный Гражданин Республики Казахстана41_edited
Почетный Гражданин Республики Казахстана41
Почетный Гражданин Казахстана87
Почетный Гражданин Республики Казахстана35_edited
Почетный Гражданин Республики Казахстана72
Почетный Гражданин Республики Казахстана90
Почетный Гражданин Казахстана31

Жобаның мақсаты

қоғамның, бизнес пен биліктің арасындағы тірлікке қол жеткізуде қолдау көрсету;

елдің дамуына елеулі ықпал ететін тұлғаларға назар аударту;

қоғамдық келісімнің атмосферасын қалыптастыру және Қазақстанның игілігіне бағытталған қызметті көтермелеу;

Қазақстан Республикасының ғылыми, экономикалық, мәдени жетістіктерінің жалпы дүниежүзілік даму процессіне интеграциялануына қолдау жасау.

Жобаның міндеттері

Қазақстанның қоғамдық, экономикалық, ғылыми және мәдени мүдделеріне қызмет ету ісінде 2017 жылдың ішінде өздерін анағұрлым жарқын жағынан көрсете білген тұлғаларды анықтау;

қазақстандық және шетелдік БАҚ арқылы сол тұлғаларға жағымды қоғамдық назар аударту;

орден иегерлерінің қызметтерін, өздерін тұлға ретінде дамыта түсуін және қоғамдық табысқа жетуін одан әрі белсендіретуге қолдау жасау;

Қазақстан Республикасының ілгерілеуіндегі негізгі бағыттарда инновациялық тенденциялардың қалыптасуына және дамуына қолдау жасау.

Цель проекта

содействие достижению единства между обществом, бизнесом и властью;

привлечение внимания к фигурам, оказывающим заметное влияние на развитие страны;

создание атмосферы общественного согласия и поощрение деятельности, направленной во благо Казахстана;

содействие интеграции научных, экономических, культурных достижений Республики Казахстан в общемировой процесс развития.

Задачи проекта

определение фигур, наиболее ярко проявивших себя в течение 2017 года в деле служения общественным, экономическим, научным и культурным интересам Казахстана;

привлечение позитивного общественного внимания к этим фигурам посредством казахских и зарубежных СМИ;

содействие дальнейшей активизации деятельности кавалеров ордена, развитию их личного и общественного успеха;

содействие становлению и развитию инновационных тенденций в основных направлениях прогресса Республики Казахстан.